Mitä tai mikä on NLP ?

NLP tulee sanoista Neuro-Lingvistinen Prosessointi. Vähän sama, kuin tietokoneen ohjelmointi, tässä ohjelmoidaan ajatuksia uusille urille.

NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP on käytännöllinen tietoisuuden kasvattamisen väline ja sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja sujuvaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

NLP sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä mm. siihen kuinka

 • voi muuttaa omaa ajatteluaan
 • luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys
 • opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
 • hallitaan omia tunnetiloja
 • muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
 • motivoidutaan ja motivoidaan parhaiten
 • tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan
 • muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi

N – Neuro

Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistiärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäinen puhe, äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja päinvastoin.

L – Lingvistinen

Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P – Prosessointi

Aistien kautta mieleen varastoitunut tieto on olemassa mielen ohjelmina. NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

Luomme itse maailmamme uskomuksillamme ja ajatuksillamme. NLP antaa välineet, joilla voimme luoda maailmastamme sellaisen kuin haluamme.

Lähteenä käytetty NLP-yhdistyksen sivuja:https://www.nlpyhdistys.fi/

Missä NLP taitoja voi hyödyntää ?

NLP-koulutukset ovat käytännöllisiä ja sisältävät teoriaa sekä lukuisia harjoituksia. Harjoituksissa osallistuja voi käsitellä ja tutkia eri elämän osa-alueita: ihmissuhteet, oma elämä, työ, johtaminen, opettaminen, valmennus, myynti, terveys, lapset, jne. Harjoitukset tehdään useimmiten pariharjoituksina valmentajan ohjauksessa.  

Miten pitkä on NLP koulutus ja mihin se antaa valmiudet ?

 NLP kokonaisuus koostuu eri vaiheista seuraavasti:

Kansainvälisestikin vakiintuneita NLP-koulutustasoja on Suomessa kolme.

 • NLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • NLP Trainer -koulutuksen käytyään on valmistunut NLP Associate Trainer. NLP Trainer-nimikkeen saa kun on käynyt
 • NLP Trainer -koulutuksen jälkeen avustavana kouluttajana Practitioner- ja Master -koulutukset

NLP Practitioner -koulutus sisältää kaikki NLP:n perusmallit, -menetelmät, -taidot ja tekniikat. NLP Master Practitioner on enemmänkin täydentävä, syventävä ja laventava koulutus. NLP Trainer syventää entisestään jo opittua ja on samalla NLP-kouluttajakoulutus sekä vuorovaikutus- ja esittämistaitojen koulutus. Koulutusten sisällöistä voit lukea lisää alta.

Miten kauan koulutus kestää ja miten poissaoloja voi korvata?

Suomen NLP-yhdistys on luonut suositukset koulutuksen keston, kouluttajan, sisällön ja poissaolojen osalta. Suositukset ovat muodostuneet yhdistyksen 30 vuoden koulutushistorian aikana ja ne pohjautuvat kansainvälisiin pitkiin NLP-koulutuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukset sisältävät tunnetuimmat ja käyttökelpoisimmat NLP-mallit, joilla saadaan haluttuja muutoksia aikaan. Koulutusten pituus ja jaksotus pohjautuu prosessiajatteluun. Prosessi etenee ja syvenee myös koulutuspäivien välillä ja osallistujat voivat heti vapaasti hyödyntää NLP:tä arjessaan. Suomen NLP-yhdistys ei auditoi tai sertifioi koulutuksia. Yhdistyksen suositusten mukaisista NLP-koulutuksista saa todistuksen, jota ei tarvitse uusia.

Yhdistyksen suositusten täyttävän koulutuksen keston tulee olla vähintään 132 h (oppitunti 45 min) eli 16 koulutuspäivää. Jos koulutukseen sisällytetään NLP:n lisäksi muuta sisältöä, kasvaa koulutuspäivien määrä.

Kouluttajalla tulee olla käytynä NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer koulutukset ja vähintään apuopettajuudet käytynä NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner koulutuksista. Suositeltavaa on käydä myös NLP Trainerin apuopettajuus.

NLP Trainer -koulutuksen kouluttajalle on omat kriteerit. Mm. kouluttajalla tulee olla todistus kahdelta eri NLP koulutusta antavalta taholta tai NLP Master Trainer tai NLP Trainers Trainer -koulutus käytynä. 

Suomen NLP-yhdistyksen sivustolla julkaistut koulutukset täyttävät yllä olevat suositukset.

Saadaksen todistuksen opiskelijalla voi olla poissaoloja enimmillään 10% koulutuksen kestosta. Sen ylimenevät poissaolot tulee korvata kouluttajan kanssa sovitulla tavalla.

Tunnistat ko. koulutukset maininnasta ”Koulutus on Suomen NLP-yhdistyksen suositusten mukainen”.

Lähteenä käytetty Suomen NLP yhdistyksen sivuja: https://www.nlpyhdistys.fi/tietoa/nlp-koulutuksista/